fbpx

MTÜ

Mittetulundusühing „Taarka Pärimusteater“ on asutatud 3. oktoobril 2006 aastal. Ühingu põhieesmärk on läbi pärimusteatri hoida ja arendada seto kultuuri ning oma tegevusega rikastada kogu Lõuna-Eesti kultuuriruumi.

 

MISSIOON

Aidata kaasa seto kultuuri püsimajäämisele, tutvustades seda laiemale avalikkusele läbi teatri vahendite ja võimaluste ning toetada kogukonnaliikmete seto kultuuri väärtustamist teatrialase tegevuse kaudu.

¤ Seto pärimuskultuuri hoidmine ja arendamine teatrikultuuri vahendite ja võimaluste kaudu; teatrietenduste ja muude teatrit puudutavate ürituste kaudu. Pärimusteatrile soodsate tingimuste loomine ideede teostamiseks ja väljendamiseks, sotsiaalse suhtlemise vajaduste rahuldamiseks, inimeste aktiviseerimiseks ja

¤ Pärimusteatri tegevuse arendamine etendusprojektide väljatoomise ja esitamise kaudu Lõuna-Eestis ja mujal.