fbpx

2015

Lavastusest “Nonstop SETO” kirjutatakse:


Epp Petrone kirjutas oma blogis ja ajalehes “Setomaa”:

“Need olid noored inimesed meie ees ja nagu nad on MTÜ Taarka Pärimusteatriga ka varem teinud: läbi moodsa aja prisma otsimas vastuseid vanadele küsimustele.”
/—/  Hea sketš oli seto neiu peole mineku riietusdilemmade kohta, teine hea sketš  seto leelode kaasajastamisest…  /—/  Tüki lõpp oli õõvastav ja samas täitsa usutav, mismoodi see kõik siin kunagi võib muutuda suureks turismiatrakstiooniks, simulaakrumiks, kus kõik on autentse-aineline, aga väliskülalisele põnevam ja mugavam…
http://eppppp.tahvel.info/2015/08/21/non-stop-seto-ja-obinitsa/
http://www.setomaa.ee/petrone-epp-arvustas-suvoetendusi-znon-stop-setoz-ja-zobinitsaz


Ott Karulin kirjutas “Sirbis”:

“Sageli on just hõimuvennad need, kes kütavad kõige agaramalt stereotüübiahju. Nii nenditakse Taarka pärimusteatri lavastuses „nonstop seto“, mis on üks sellesuvise teatri meeldivamaid leide.”
/—/Taarka pärimusteatri lavastus pole siiski oh-kui-julgelt-eneseirooniline kapustnik turistidele ja europrojektide audiitoreile, see pole folkloorne kabaree, vaid appikarje, üleskutse iseendale. „nonstop seto“ kõliseva naeruhõbeda alt kumab nii dramaturgias kui ka näitlejate mängus siirast nukrust, vaikset hirmu, et peale iseenda üle naermise polegi enam muud võimalik teha, sest Setomaast on ammugi saanud euro-Disneyland ning tema elanikest selle palgalised (jah, isegi mitte enam elusad eksponaadid, vaid ravikindlustuse nimel rügavad liinitöölised). Lavastus hoiab väga täpselt tasakaalu asjade üle naermise ja neile lahenduste otsimise, tegeliku ja absurdse vahel ning esitajad liiguvad sujuvalt karikeerimiselt pihtimisse ja jälle tagasi.

http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c5-muusika/mitmehaalne-porisev-r/

Merlin Lõiv kirjutas ajalehes “Setomaa”:
/—/ A noortõl näütlejil om lugu kõnõlda’ – pääle lüvväs vana plaat teemal, kiä ku suur seto om ja mia ülepää seto om ja kinkõlõ vaia ja kuis om õigõ ja mia om võlss. Ma olõ taad kõkkõ jo kuulnu 13 Setomaal oltu aastat.
/—/ Ku kõrrast unõhtada’ ar’ etendüse teema, midä om viimädse 10 ja vaest mõnõl juhul ka inämbä aasta joosul õgast ussõst ja aknõst saanu söögi ala ja söögi pääle, sis tiatritükk om hüä. Lavakujondus, muusikalinõ puul ja näütlejidõ tüü, kipõ ümbrekihästümine – tuu kõik om supõr. S´ood suurõperäst potentsiaali võisi’ rakõnda’ mändsegi vahtsõ tükü pääl – võimõkust jo om.
http://www.setomaa.ee/znon-stop-setoz-z-kunsti-nimel-sulgami-perandkultuurilo-nakko

Septembrikuises Teater. Muusika. Kino. ajakirjas kirjutas Liisa Ojakõiv “non-stop SETOst” :”Kultuur ja sotsiaalne sugu on kui aksessuaarid, milleta on inimesed võrdlemisi sarnased ja teineteisest raskesti eristatavad. Aksessuaare saab hõlpsasti eemaldada ja juurde lisada, mis teeb need vaid näiliseks ja teistele eksponeerimiseks vajalikuks. Palju olulisem on aga sisemine sissekodeeritus, antud juhul nö päris setondus, mis antud nii verega kaasa kui ka uskumustega südamesse ja mida pole võimalik rahvariiete seljast heitmisega eemaldada. Selles põhimõttelises erinevuses peitub ka enesemüümise ja enesesäilitamise vahe, kuna kõik väline kannab endas lavastuses ülemängitud eksponeerituse maiku ja sisemine annab edasi identiteedi tuuma.”

Täismahus artiklit saate lugeda ajakirjast.

Taarka Pärimusteater Facebookis:
https://www.facebook.com/Taarka-P%C3%A4rimusteater-186647088051100/?fref=ts 

Lavastusega seotud videoklipid:
https://www.youtube.com/watch?v=NttHmxdZA3g

https://www.youtube.com/watch?v=roTwG9QSpUs

2014

Lavastus “Leelo otsib setot” on ära märgitud Eva-Liisa Linderi laste-ja noorteteatri ülevaates “Shrekist setodeni”: http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=20539%3Ashrekist-setodeni&catid=3%3Ateater&Itemid=2&issue=3472

 

2013

TÜL-i ajaveeb Taarka Pärimusteatrist: http://tylblog.wordpress.com/2013/11/19/pisiulevaade-taarka-parimusteatri-noortestuudiost/

Priit Raua intervjuu Anne Türnpuga: lavastaja Anne Tünpu kõneleb Taarka Pärimusteatrist ja meie lavastustest

Lavastusest “Leelo otsib setot”

Artikkel ajalehes “Setomaa”: http://setomaa.ee/index.php?id=63dc7ed1010d3c3b8269faf0ba7491d4&act=magazine_article&article_id=1078

http://tylblog.wordpress.com/2013/11/13/samm-aknani/

http://rumalrahutus.blogspot.com/2013/11/kui-teater-puudutab.html

http://kr6mps.wordpress.com/2013/11/17/kuidas-ma-teatris-kaisin/

Intervjuu Anne Türnpuga Klassikaraadio 8. novembri saates “Delta” : http://klassikaraadio.err.ee/helid?main_id=1689113&lang=

 

Lavastusest “Kuidas müüa setot?”

http://www.muurileht.ee/tagasivaade-treffile-uks-paev-festivalil/

Kogumik “Teatrielu 2012”  http://issuu.com/teatriliit/docs/teatrielu2012e lk 49, 93

2012

Lavastusest “Kuidas müüa setot?”

http://merjeaus.blogspot.com/2012/10/kuidas-muua-setot.html

http://arvamus.postimees.ee/1083534/teatri-aasta-2012-teatririndel-muutusteta

http://uudised.err.ee/?06256680

http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=16362:kuidas-mueuea-eesti-ajalugu-kas-nagu-setusid&catid=9:sotsiaalia&Itemid=13&issue=3416

 

 

 

Lisa kommentaar